FRANCUSKI

SRPSKI

PREDRAČUN NA ZAHTEV

KONTAKT

Nataša POZNIC-FRANCESCHI
Lycée Marcel Pagnol
128 Boulevard de Saint Loup
13010 Marseille


natasapoz@gmail.com

Tel : 04 91 88 69 63 /
06 88 00 54 78
Fax : 09 57 53 12 04

PREVODILAC PRI APELACIONOM SUDU
U EKS AN PROVANSU
ZA SRPSKI I HRVATSKI JEZIK
Okružni sud u Marseju

Nataša POZNIC-FRANCESCHI

Sudski tumač za srpski i hrvatski jezik
Član UCECAAP-a (Unije društava eksperata pri Apelacionom sudu u Eks an Provansu)
Član CFTICAAP (Francuskog komiteta prevodilaca pri Apelacionom sudu u Eks an Provansu)
Član UKPS (Udruženja književnih prevodilaca Srbije)
Član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

OBLASTI SPECIJALIZACIJE

 • Prevođenje i overa dokumenata o životnom stanju lica (izvodi iz matičnih knjiga)
 • Finansije, administracija, pravo
 • Tehnička dokumentacija
 • Poslovna i privatna korespondencija
 • Ekonomija, trgovina
 • Turizam, umetnost, kultura, sport
 • Marketing (brošure, prospekti)
 • Lektura i korektura

USMENO PREVOĐENJE

 • Sudsko prevođenje
 • Prevođenje pri poslovnim sastancima i kontaktima, itd.

OBRAZOVANJE

 • Diploma profesora francuskog jezika, stečena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek romanistika, grupa : francuski jezik i književnost
 • Diploma prevodioca za francuski jezik pri Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Beograd (specijalizacija : ekonomija, drustveno-politička terminologija, elektrotehnika, građevinarstvo, mašinstvo, sudsko prevođenje)
 • Uverenje o stručnosti iz oblasti francuskog jezika i civilizacije pri Univerzitetu u Versaju, Francuska
 • Kembridž sertifikati o znanju engleskog jezika pri Sautgejt Koledžu (Southgate College), London, Velika Britanija (Certificate in Advanced English i English for Business – London Chamber of Commerce)
 • Diploma o znanju italijanskog jezika (napredni nivo), Centar za obrazovanje “Đuro Salaj”, Beograd, Srbija.